menu

31 tháng 1, 2018

Phối hợp trong công tác thu phí tại trạm thu phí Km72+930 đường TN-CM

Ngày 25/01/2018 Công ty TNHH BOT Thài Nguyên - Chợ Mới triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Km72+930 tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới.


Cục QLĐB I, Chi cục QLĐB I.4 cùng các lực lượng chức năng phối hợp với Công ty TNHH BOT Thài Nguyên - Chợ Mới thực hiện.

Không có nhận xét nào: