menu

29 tháng 8, 2014

Công tác SCTX trên QL3 thuộc địa bàn Hạt 4- Công ty 244

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Trên tuyến QL.3 đoạn từ Km113+816- Km154+00 thuộc địa bàn quản lý Hạt 4- Công ty 244-Cienco1. Qua kiểm tra hiện trường tại Km145+380 (P) hiện tượng kè đá xây taluy âm cây cỏ mọc nhiều.
 Yêu cầu Công ty 244 chỉ đạo Hạt 4 tiến hành rà soát trên toàn tuyến nhiều vị trí ta luy âm, tứ nón cầu, kè rọ đá ... hiện tượng cây cỏ mọc cho xử lý ngay đảm bảo theo quy định.

4 tháng 8, 2014

Công tác bảo dưỡng thường xuyên Cầu trên QL.3 thuộc địa bàn quản lý Công ty 244.

1. Nội dụng yêu cầu thực hiện: Trên tuyến QL.3 đoạn Km113+816- Km154+00 thuộc địa bàn quản lý Hạt 4- Công ty 244. Hiện tại Tứ Nón môt số Cầu rác thải, cây, cỏ mọc nhiều gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến kết cấu Cầu.

 Yêu cầu Hạt 4- Công ty 244 tiến hành rà soát xử lý ngay hiện tượng trên để đảm bảo vệ sinh môi trường và tuổi thọ công trình Cầu.
2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 10/8/2014
3. Các vấn đề khác: Không