menu

21 tháng 1, 2014

Công tác lề đường QL3B thuộc địa phận quản lý Hạt 3-C.ty 244.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Trên QL3B thuộc địa phận quản lý Hạt 3-C.ty 244, một số vị trí lề cao ảnh hưởng đến độ dốc ngang thoát nước mặt đường.

Yêu cầu Hạt 3-C.ty 244 rà soát và xử lý ngay những vị trí lề cao để đảm bảo thoát nước ngang mặt đường.
2. Thời hạn hoàn thành: 07/02/2014.
3. Các vấn đề khác: Không.

19 tháng 1, 2014

Công tác lề đường, rãnh thoát nước QL3 thuộc địa phận quản lý Hạt 7-C.ty 244.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Trên tuyến QL3 thuộc địa phận quản lý Hạt 7-C.ty 244, tại vị trí Km 289+700 (trái tuyến) lề đường bị xói sâu. Nguyên nhân do kết cấu rãnh xây tại vị trí đó bị hỏng dẫn đến nước chảy dọc xói vào lề đường làm phá hỏng lề đường và có nguy cơ phá hoại  kết cầu nền mặt đường.
Yêu cầu Hạt 7-C.ty 244 cho xử lý đắp lề đầm chặt và xây lại đoạn rãnh trên.
2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 25/01/2014.
3.Các vấn đề khác: Không.

17 tháng 1, 2014

Công tác mặt đường QL3B thuộc địa phận quản lý Hạt 3-C.ty244

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Tại vị trí Km128+090.QL3B( trước cửa khẩu Nà Nưa ) thuộc địa phận quản lý Hạt 3-C.ty 244, hiện tượng mặt đường tại trạm kiểm soát lún lõm sâu. Nguyên nhân do nước mui từ các xe tải chảy xuống trong thời gian đợi kiểm tra tại trạm .
Yêu cầu Hạt 3-Cty 244 xử lý ngay vị trí lún lõm trên và phối hợp cùng các đơn vị liên quan giải quyết việc nước mui xe chảy xuống gây hư hòng kết cấu nền, mặt đường.
2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 23/01/2014
3. Các vấn đề khác: Không.

15 tháng 1, 2014

Công tác vệ sinh mặt đường QL3 thuộc địa phận quản lý Hạt 8 - C.ty 244.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Trên tuyến QL3, đoạn từ Km343+400 Km344+200( trước cửa khẩu Tà Lùng) thuộc địa phận Hạt 8-C.ty 244. Mặt đường bụi bẩn hai bên mép đường, mép giải phân cách và cỏ mọc mép giải phân cách.
Yêu cầu Hạt 8 - C.ty 244 cho hót dọn vệ sinh đoạn tuyến trên.
2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 22/01/2014.
3. Các vấn đề khác: Không.

10 tháng 1, 2014

Công tác mặt đường QL3 thuộc địa phận quản lý Hạt 7 - C.ty 244.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Trên tuyến QL3 lý trình từ Km239+414 - Km294+300 thuộc địa phận quản lý Hạt 7 - C.ty 244, mặt đường xuất hiện một số ổ gà, vết nứt lớn.


Yêu cầu Hạt 7 - C.ty 244 rà soát kiểm tra cho xử lý ngay các ổ gà, vết nứt để bảo vệ kết cấu nền, mặt đường và đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.
2. Thời hạn thực hiện: Xong trước ngày 18/01/2014.
3. Các vấn đề khác: Không.

7 tháng 1, 2014

Công tác nạo sửa rãnh, đổ đất đào đúng nơi quy định.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
Công ty 244 thực hiện chỉ thị 3701/TC - TCĐBVN về tăng cường công tác đảm bảo thoát nước. Hiện nay đã thi công đào rãnh hoàn thành theo kế hoạch đề ra, tuy nhiên trên hiện trường tuyến QL3, QL3B còn nhiều đoạn rãnh cần phải sửa chữa và đất thải đào rãnh đổ nhiều vị trí không đúng nơi quy định.
Yêu cầu Công ty 244 cho sửa chữa rãnh đào đúng kích thước hình học, hót dọn đất trên thành rãnh, hành lang đường bộ chuyển tập kết đúng nơi quy định.
2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 15/01/2014.
3.Các vấn đề khác: Không.

5 tháng 1, 2014

Hộ lan tôn sóng QL3 thuộc địa phận quản lý Công ty 244.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Trên tuyến QL3 thuộc địa phận quản lý Công ty 244, nhiều đoạn hộ lan tôn sóng bị hư hỏng (cong, mất ốc, mất tấm đệm, chân cột nghiêng, ngả cao thấp không đồng đều....).


Yêu cầu Công ty 244 rà soát có biệm pháp cảnh bảo và sửa chữa, bổ sung để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.
2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 20/01/2014.
3. Các vấn đề khác: Không.

3 tháng 1, 2014

Hệ thống an toàn giao thông Quốc lộ 3 địa phận quản lý Công ty 244.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Trên tuyến QL3 địa phận quản lý Công ty 244 hệ thống an toàn giao thông như cọc tiêu, cột H, cột Km, biển báo bị nghiêng ngả nhiều..

Yêu cầu Công ty 244 rà soát, sửa chữa và bổ sung để đảm bảo an toàn giao thông.
2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 11/01/2014.
3. Các vấn đề khác: Không.

2 tháng 1, 2014

Sửa chữa lại vị trí đã láng nhựa tại Km124+750.QL3 ( TT )

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Tại Km124+750.QL3 ( TT ) Công ty 244 đã láng nhựa nhưng chưa đạt yêu cầu ( bong bật, lún võng ) gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

 Yêu cầu Công ty 244 cho sửa chữa lại để đảm bảo an toàn giao thông.
2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 08/01/2014.
3. Các vấn đề khác: Không.

Xử lý ngay các vị trí bị xói lở nền đường, tôn sóng và hạ lưu cống Hạt 4- QL3:

1. Nội dung yêu cầu: Đoạn từ Km118- Km145- QL3 ( phải tuyến ) nhiều vị trí  nền đường, chân tôn sóng và hạ lưu cống bị xói lở.
Yêu cầu công ty 244 cho xử lý ngay để bảo vệ kết cấu nền, mặt đường và để duy trì tuổi thọ công trình trên tuyến.
2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 20/01/2014.
3. Các vấn đề khác: Không.