menu

12 tháng 8, 2015

Hư hỏng khe co giãn Cầu Nam Sách Km206+075/QL.3

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
Cầu Nam Sách nằm trên tuyến QL3 thuộc địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, do công ty cổ phần 244 quản lý bảo trì. Cầu được thiết kế khe co giãn bằng thép bản trượt, thi công và đưa vào sử dụng năm 2005. Hiện tại các khe co giãn thép bản trượt đã bị hư hỏng bong bật mối hàn làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, đặc biệt khi các phương tiện tham gia giao thông qua cầu sự va đập của tấm bản trượt gây ra tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

  Trước mắt để đảm bảo ATGT, bảo vệ kết cấu công trình cầu Chi cục Quản lý đường bộ I.4 yêu cầu Công ty cổ phần 244 tiến hành hàn vá ngay các vị trí hư hỏng trên.
2. Thời gian hoàn thành:  Xong trước ngày 15/08/2015.
3. Khác: không.

10 tháng 8, 2015

Công tác quản lý Cầu trên tuyến QL.3 thuộc địa bàn quản lý Công ty 244

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Cầu Bằng Khẩu tại Km225+209/QL.3 thuộc địa bàn Huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Hiện tại giữa lòng cầu cây cỏ, đất bùn bồi đắp đã làm giảm khả năng thoát nước, dẫn đến hiện tượng dòng chảy thượng lưu đi thẳng vào 2 mố cầu cầu trước khi chảy về hạ lưu có nguy cơ xói lở chân mố cầu.

Chi cục QLĐB I.4 yêu cầu Công ty CP 244 tiến hành ngay việc nạo vét, thanh thải lòng cầu Bằng khẩu đảm bảo thoát  nước tốt và bảo vệ kết cấu công trình cầu.
2. Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 12/08/2015.
3. Khác: Trước khi tến hành nạo vét yêu cầu đơn vị thi công báo ngay Chi cục QLĐB I.4 để giám sát và xác nhận hoàn thành công việc.

5 tháng 8, 2015

Công tác khắc phục hậu quả bão lũ, đảm bảo giao thông bước một

1. Nội dung:
 Trong các ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thường xuyên có mưa to. Lượng mưa lớn lại xảy ra trong nhiều ngày đã làm lấp tắc hệ thống rãnh dọc từ Km42+00 đến Km43+00 QL3 cũ,  gây đọng nước mặt đường tại một số vị trí trên đoạn tuyến trên. Để đảm bảo an toàn giao thông Chi cục Quản lý đường bộ I.4 đã chỉ đạo công ty CP QL và ĐT XDCTGT 238 thực hiện ngay công tác khơi thông dòng chẩy, nạo vét rãnh dọc, thanh thải lòng cống, đảm bảo thoát nước tốt.
 Ngày 04/08/2015 đơn vị Hạt 2 - QL3 - công ty CP 238 đã thực hiện nạo vét được 200 m rãnh dọc ( đoạn Km42+650 - Km42+850).

                      vét rãnh dọc Km42+660 (PT)
                     Vét rãnh dọc Km42+800 (PT)
Km42+080 (PT)

2. Yêu cầu: Công ty cổ phần Quản lý và đầu tư xây dựng công trình giao thông 238 tiếp tục nạo vét hết các đoạn rãnh dọc bị lấp tắc, đảm bảo thoát nước tốt.
3. Thời hạn hoàn thành: xong trước ngày 8/8/2015.
4. Khác: Không.