menu

27 tháng 12, 2013

Mặt đường nứt, trượt Km 243 + 100.QL3

1. Nội dung yêu cầu thực hiện.
Tại Km 243 +100.QL3 mặt đường nứt, trượt.
Yêu cầu Hạt 7 - C.ty 244 xử lý ngay để đảm bảo kết cấu mặt đường và an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.
2. Thời hạn hoàn thành : Xong trước ngày 31/12/2014
3. Các vấn đề khác : không.

12 tháng 12, 2013

Công tác quản lý hành lang Hạt 8 - C.ty 244

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
Tại Km335+600- QL3 (PT) một số hộ dân đang xây dựng công trình, san lấp mặt bằng trên phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ .

Yêu cầu Hạt 8-C.ty 244 phối hợp với Chính quyền địa phương, đội Thanh tra đường bộ I.10 có biện pháp xử lý ngăn chặn kịp thời .
2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 20/12/2013
3. Các vấn đề khác: Không 

10 tháng 12, 2013

PHIẾU YÊU CẦU HẠT 1 QUỐC LỘ 3B NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2013

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
a/- Xử lý lều quán bán hàng tại đầu cầu xã Xuất Hóa phía Bắc Kạn (phải tuyến) tại Km0+120 QL.3B, yêu cầu đơn vị Hạt phối hợp với Đội TTĐB I-10 xử lý dứt điểm.


b/- Dọn ngay cây củi để lòng rãnh tại Km0+200 (phía trái tuyến)


c/- Sửa lại đoạn rãnh đâò mới từ Km0+040 đến Km1+000 (phía phải tuyến) đúng kích thước hình học, đất đào rãnh hót đổ nơi quy định.2. Thời gian yêu cầu hoàn thành:
- Hót dọn rãnh xong trước ngày 11/12/2013.
- Các hạng mục khác xong trước ngày 15/12/2013.
3. Các vấn đề khác: Không

Tình trạng thi công cầu Chợ Mới Km113+816- QL.3


1/- Nội dung yêu cầu:
Ngày 05/12/2013 Văn phòng hiện trường II.4 phối hợp cùng Đội TTĐB I-10; Công ty 244 kiểm tra tại hiện trường cầu Chợ Mới. Qua kiểm tra Công ty CPXD 808 đã tự ý san lấp mặt bằng làm đường dẫn lên cầu Chợ Mới ( cầu mới đang thi công) phía phải tuyến khi chưa có giấy phép thi công của cơ quan có thẩm quyền, tại công trường đang thi công không có hệ thống biển báo hiệu đường bộ, không có hệ thống rào chắn giữa phần đường đang khai thác và phần đường đang thi công.

2/- Yêu cầu thực hiện:
- Yêu cầu công ty CPXD 808 dừng ngay việc thi công, hoàn trả nguyên trạng mặt bằng
- Hoàn thiện hồ sơ thủ tục cấp phép thi công theo đúng quy định của pháp luật.

8 tháng 12, 2013

Công tác quản lý hành lang Hạt 7.QL3

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
Tại Km 267+220(P) San lấp đất vi phạm HLATĐB, gây lấp tắc rãnh dọc, bụi, đất bám mặt đường
 Tại Km266+880- QL3 (PT) Khai thác, vận chuyển đất phạm vi HLATĐB đã kéo đất ra mặt đường gây lấp tắc rãnh dọc, bụi, bùn đất trên mặt đường .
Yêu cầu Hạt7-Cty244 phối hợp với đội Thanh tra đường bộ I.10 xử lý các trường hợp trên, hoàn trả lại hệ thống thoát nước dọc, vệ sinh mặt đường đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.
2. Thời hạn hoàn thành : Xong trước ngày 12/12/2013.
3. Các vấn đề khác : Không

4 tháng 12, 2013

Công tác hệ thống biển báo

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
Tại nút giao Km280+100- QL3, biển 414 cần sửa nội dung.
Yêu cầu : Hạt 7 -C.ty 244 sửa lại nội dung biển trên theo yêu cầu "Thị xã thành Thành phố"
2. Thời hạn hoàn thành : Xong trước ngày 08/12/2013.
3. Các vấn đề khác : Không