menu

21 tháng 11, 2017

Công ty CP 244 nạo vét rãnh xây có nắp; vá ổ gà, xử lý lún mặt đường, đào rãnh thoát nước

Nội dung:
1- Hạt 7 QL.3 - Công ty 244 vá ổ gà, xử lý lún mặt đường.

2- Hạt 7 QL.3 Công ty CP 244 đào rãnh thoát nước Km292+600 (T,P)
3- Hạt 7 - QL.3 Công ty CP 244 nạo vét rãnh xây có nắp Km273+250 (TT)


15 tháng 11, 2017

KHẮC PHỤC ĐBGT ĐỢT MƯA TỪ NGÀY 10/10/2017 ĐẾN 15/10/2017

Nội dung:
Công ty Cổ phần xây dựng công trình 244 khắc phục đảm bảo giao thông đợt mưa từ ngày 10/10/2017 đến 15/10/2017 trên tuyến QL.3
1. Sửa chữa một 1/4 tứ nón bị xói lở cầu Chợ Mới (cũ) Km113+850.

2. Kè rọ thép sạt lở taluy âm Km149+890 QL.3 ( Trái tuyến).