menu

26 tháng 11, 2015

Đảm bảo giao thông Km76+320 (TT) QL3.

   Hiện nay do một số phương tiện vận tải nặng thường xuyên qua lại nút giao (ngã ba) tại Km76+320 QL3, vì thế đoạn rãnh dọc chạy qua ngã ba trên đã bị sập vỡ một số tấm đan. Gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông qua lại.
   Trên tình hình đó, hôm nay ngày 26/11/2015 Chi cục Quản lý đường bộ I.4 đã chỉ đạo trực tiếp Hạt 2, QL3 - Công ty CP 238, bố trí nhân lưc thực hiện ngay công tác thay thế các tấm đan bị gẫy vỡ bằng các tấm đan chịu lực. Nhằm đảm bảo tính toàn vẹn kết cấu công trình giao thông, đồng thời giảm thiểu tối đa các nguyên nhận gây mất an toàn giao thông.
Máy móc cùng nhân công đang thực hiện thay thế tấm đan.

Tấm đan bị sập vỡ được thay thế bằng tấm khác.


25 tháng 11, 2015

Phiếu yêu cầu hạt 5/QL.3 - Công ty cổ phần XD CTGT 244 ngày 24/11/2015

1. Nội dung yêu cầu thực hiên:

- Phát quang taluy âm từ Km120+00 đến Km124+00, tất cả các bụng đường cong trên toàn đoạn tuyến.
- Thanh thải vệ sinh lòng rãnh dọc Km119+400 - Km119+600; Km120+00 - Km120+200; Km122+00 - Km123+00. Vệ sinh tất cả các cửa thu và cửa xả cống ngang.
- Bạt lề từ Km121+00 đến Km123+00.
- Sửa chữa khe co giãn số 1 bên mố phía Bắc Kạn. Vệ sinh khe co giãn cầu.
Lề đường cao tại Km122+300 (TT)

Lòng rãnh dọc cỏ mọc gây lấp tắc  Km122+300 (PT)

Cửa xả cống ngang Km124+250

 2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 30/11/2015.

16 tháng 11, 2015

Tuyên truyền chấp hành các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

    Thực hiện công văn số: 2668/CQLĐBI - ATGT của Cục quản lý đường bộ I ngày 12/11/2015 về việc tiếp nhận tờ rơi để tuyên truyền các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
    Chi cục Quản lý đường bộ I.4 đã tiến hành phát tờ rơi, đồng thời tuyên truyền nhận thức cho các cá nhân tổ chức, doanh nghiệp, tổ dân cư và người dân sinh sống dọc theo tuyến Quốc lộ 3. Về việc chấp hành các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.2 tháng 11, 2015

Phiếu yêu cầu hạt 5/QL.3 - Công ty cổ phần XD CTGT 244 ngày 02/11/2015

1. Nội dung yêu cầu thực hiên:

- Phát quang taluy âm, taluy dương theo đúng yêu cầu thực hiện trên toàn tuyến.
- Phát quang đảm bảo tầm nhìn tại tất cả các bụng đường cong.
- Thanh thải vệ sinh lòng rãnh dọc, cửa cống ngang trên toàn đoạn tuyến.
- Chỉnh sửa lại mắt đèn cảnh báo Km132+195.
- Sơn lại toàn bộ hệ thống cột Km, cọc h, cọc mốc lộ giới.

Cửa cống ngang

Cỏ mọc tốt trong bụng đường cong

Cỏ taluy dương chưa được phát cao đúng quy định

 2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 10/11/2015.1 tháng 11, 2015

Hư hỏng khe co giãn cầu Chợ Mới (mới) lý trình Km113+915/QL3

1. Nội dung: Ngày 26/10/2015 Chi cục quản lý đường bộ I.4 đã tiến hành kiểm tra cầu Chợ Mới (mới) tại lý trình Km113+915/QL3 nhận thấy. Tại khe co giãn số 1 (tại vị trí mố phía Bắc Kạn) đang bị hư hỏng bong bật hai tấm cao su số 3,4; vỡ sika tại tấm cao su số 3,4;  mất một số ốc vít.     Để đảm bảo kết cấu công trình cầu. Chi cục quản lý đường bộ I.4 yêu cầu Công ty CP XDCTGT 244 thực hiện ngay công tác sửa chữa khe co giãn trên.

2. Thời hạn hoàn thành: Hoàn thành xong trước ngày 15/11/2015.