menu

26 tháng 12, 2014

Công tác SCTX Công ty 244

1. Nội dung:
1-  Phát quang, cắt cỏ đoạn Km150 - Km161 QL.3 hiện tại cây cỏ mọc cao che mất cột H.
- Trên nắp rãnh xây đất, rác, cỏ mọc 
2- Hệ thống thoát nước: Trên toàn tuyến các vị trí rãnh đất hiện nay nhiều vị trí đất lấp, đọng nước. . Rãnh không đảm bảo kích thước hình học.

2 tháng 12, 2014

Công tác ĐBGT công trình thi công trên đường bộ đang khai thác Km33+459- Km34+600. QL3

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
Công trình mở rộng mặt đường cửa ô vào tỉnh Thái Nguyên khu vực cầu Đa Phúc, Quốc lộ 3 đoạn Km33+459- Km34+600 do Sở giao thông vận tải Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Công trình đã được Khu Quản lý đường bộ II (nay là Cục Quản lý đường bộ I) cấp giấy phép thi công từ ngày 21/9/2010 đến hết ngày 30/12/2010.
Ngày 01/12/2014 Chi cục Quản lý đường bộ I.4 đã tiến hành kiểm tra trên toàn bộ đoạn tuyến Km33+459- Km34+600, hiện tại công trình đã dừng thi công, một số hạng mục còn dở dang có nguy cơ gây mất an toàn giao thông, mất vệ sinh mội trường khu vực cửa ô dẫn vào tỉnh Thái Nguyên cụ thể.
- Mặt đường: Một số vị trí lún lõm cục bộ, công tác vệ sinh không được thường xuyên bụi, cát hai bên mép đường, giải phân cách phủ dày trung bình 2-4cm.

- Hệ thống thoát nước dọc thi công không liên tục (một số đoạn rãnh dọc còn chưa thi công) nước chảy dọc mép đường, một số nắp tấm đã gẫy chưa được thay thế kịp thời. 
Để đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan khu vực cửa ô vào tỉnh thái Nguyên. Chi cục Quản lý đường bộ I.4 đề nghị Sở giao thông vận tải Thái Nguyên làm thủ tục gia hạn giấy phép thi công theo quy định và đôn đốc nhà thầu thi công sớm thi công hoàn thành công trình để đưa vào khai thác sử dụng.