menu

26 tháng 2, 2016

Mặt đường bẩn đoạn đi qua thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

1. Nội dung yêu cầu:

    Ngày 25/02/2016 Chi cục Quản lý đường bộ I.4 tiến hành kiểm tra tuyến QL.3 từ Km267+500 - Km272+000 đoạn đi qua địa phận thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Từ thực tế cho thấy công tác duy tu và bảo dưỡng thường xuyên đoạn tuyến này chưa được chú trọng cao, đặc biệt là vấn đề vệ sinh mặt đường. Nhiều vị trí đất cát phủ gần 1/3 mặt đường làm gia tăng nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên đoạn tuyến.


    Để đảm bảo vệ sinh môi trường và đảm bảo ATGT cho các phương tiện tham gia giao thông qua lại trên đoạn tuyến trên. Chi cục Quản lý đường bộ I.4 yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 244 thực hiện ngay công tác vệ sinh mặt đường từ Km267+500 - Km272+000/QL.3 thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

2. Thời hạn hoàn thành: 

Hoàn thành xong trước ngày 29/2/2016.

3. Khác: (không). 23 tháng 2, 2016

Công tác duy tu đoạn tuyến Km150+200 - Km154+00/QL.3, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

  1. Nội Dung yêu cầu:

   Trên đoạn tuyến Km150+200 - Km154+00/QL.3  thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Hiện nay tại một số vị trí rãnh dọc, hố ga, cửa hàm ếch đã bị lấp tắc bởi rác thải và cây cối, nắp tấm đan bị sập vỡ gây nguy hiểm,  nhiều  vị trí rãnh chữ A bị người dân đổ bê tông gây tắc hệ thống rãnh. Điển hình như tại vị trí Km150+640 TT.
Km150+640 (TT)
    Để đảm bảo tính toàn ven kết cấu công trình giao thông Chi cục Quản lý đường bộ I.4 yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 244 thực hiện. Nạo vét lòng rãnh dọc, hố ga, cửa hàm ếch, bổ sung thay thế các tấm đan gẫy vỡ, lập biên bản ngăn chặn các hành vi tự ý đổ bê tông trong lòng rãnh chữ A.

 2. Thời hạn hoàn thành: Công tác nạo vét rãnh dọ, hố ga, cửa hàm ếch phải hoàn thành xong trước ngày 1/3/2016.

  3. Khác: Thường xuyên kiểm tra tuyến, phối hợp với trính quyền địa phương tuyên truyền cho bà con nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ kết cấu công trình giao thông và hành lang ATGT.


18 tháng 2, 2016

Tập kết rác thải tại Km44+200/QL.3, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện.

      Tại Km44+200/QL.3 (cũ) thuộc địa phận Tiểu Khu 2 - phường Ba Hàng - thị xã Phổ Yên - tỉnh Thái  Nguyên. Hiện nay một phần lòng đường và lề đường tại vị trí trên là điểm tập kết, trung chuyển trái  phép rác thải sinh hoạt của người dân địa phương, gây mất an toàn giao thông ảnh hưởng đến kết cấu  hành lang đường bộ. Nhiều túi rác, bao nilon rơi xuống cửa cống ngang gây ách tắc thượng hạ lưu  cống, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường xung quanh.


Để khắc phục tính trạng trên Chi cục QLĐB I.4 yêu cầu Công ty CPQL & ĐTXDCTGT 238 thực hiện nạo vét thanh thải thượng hạ lưu cống ngang bị lấp tại tại vị trí trên. Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền nhắc nhở người dân không tập kết rác thải ra lòng lề đường, lập biên bản làm việc ngăn chặn và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. 

2. Thời hạn hoàn thành:

Công tác nạo vét phải thực hiện xong trước ngày 25/02/2016.

3. Khác: Không.


16 tháng 2, 2016

Rác thải sinh hoat trên hành lang đường bộ tại Km133+600/QL.3

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:

 Trên tuyến QL.3 đoạn Km133+550 - Km136+650 (PT), thuộc địa bàn xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Hiện nay một số người dân thiếu ý thức đã thường xuyên đổ rác thải sinh hoạt ra hành lang an toàn giao thông đường bộ gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan khu vực,

       Đê đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan khu vực trước mắt Chi cục Quản lý đường bộ I.4 yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 244 xử lý thu gom và thiêu hủy.  Về lâu dài Chi cục Quản lý đường bộ I.4 sẽ phối hợp cùng Công ty CP 244 tiến hành làm việc với địa phương để nhắc nhở tuyên truyền phổ biến tới nhân dân đổ rác thải đúng nơi quy định, cương quyết xử lý nếu các hộ dân cố tình vi phạm.


14 tháng 2, 2016

Hư hỏng khe co giãn cầu Bằng Giang (Nà Cáp) Km273+881/QL.3, tỉnh Cao Bằng

1. Nội dung yêu cầu thực hiên:

    Cầu Bằng Giang (Nà Cáp) lý trình Km273+881/QL.3, tỉnh Cao Bằng. Qua nhiều năm khai thác hiện nay khe co giãn của cầu đã bị hư hỏng, cụ thể tại khe co giãn số 1 (phía cửa khẩu) bong bật một tấm cao su.
   Để đảm bảo tính toàn vẹn kết cấu công trình cầu và đảm bảo giao thông khi qua cầu. Chi cục Quản lý đương bộ I.4 yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 244 thực hiện. Tháo tấm cao su đã hư hỏng, đồng thời lắp thay thế bằng tấm tôn hình máng dày 0.3mm. Hai cánh của máng liên kết vào bản mặt cầu bằng vít nở D=0.6mm cách đều 20cm. Phía trên và trong lòng máng nhét đầy sợi gai bao tải tẩm nhựa nóng.

 2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 16/02/2016.