menu

29 tháng 3, 2016

MẶT ĐƯỜNG LÚN VỆT BÁNH XE TIỀM ẨN NGUY CƠ GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG ĐOẠN KM52+000-KM63+000/QL.3 CŨ

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:

Ngày 28/3/2016 Chi cục QLĐB I.4 kiểm tra tuyến quốc lộ 3 đoạn Km33+300-Km154+000. Hiện tại đoạn Km52+000-Km63+000/QL.3 cũ đang tồn tại vệt hằn lún bánh xe với chiều sâu trung bình 6cm gây khó khăn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.Để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và ATGT đường bộ Chi cục QLĐB I.4 yêu cầu Công ty Cổ phần 238 rà soát các vị trí vệt hằn bánh xe có độ lún sâu nguy hiểm xử lý bằng BTN nguội, đồng thời tiếp tục theo dõi các vị trí còn lại để báo cáo kịp thời.

22 tháng 3, 2016

Ổ gà mặt đường gây mất ATGT tại Km149+320, Km149+400/QL.3

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: 

      Tại Km149+320, Km149+400/QL.3, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn xuất hiện một số ổ gà có nguy cơ mất ATGT.


     Để đảm bảo ATGT. Chi cục Quản lý đường bộ I.4, yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng công trình Giao thông 244 thực hiện ngay công tác vá ổ gà đảm bảo giao thông.

2. Thời hạn hoàn thành:  Xong trước ngày 27/03/2016.

3. Khác: (Không). 

21 tháng 3, 2016

Xử lý điểm trồi lún mặt đường đầu cầu Giang Tiên Km83+270/QL3 tỉnh Thái Nguyên.

1. Nội dung yêu cầu:

     Ngày 15/03/2016 Công ty cổ phần Quản lý và đầu tư xây dựng công trình Giao thông 238, đã tiến hành xử lý các điểm trồi lún mặt đường sâu nguy hiểm tại vị trí hai bên đường đầu cầu Giang Tiên. Tuy nhiên hiện nay nhiều vị trí mặt đường vẫn còn gồ ghề, chưa đảm bảo êm thuận cho các phương tiện giao thông qua lại.
      Để giảm thiểu tối đa các nguyên nhận gây mất ATGT. Chi cục Quản lý đường bộ I.4 yêu cầu Công ty cổ phần Quản lý và đầu tư xây dựng công trình Giao thông 238, tiếp tục thực hiện xử lý các điểm trồi lún mặt đường còn lại.

2. Thời hạn hoàn thành: 

      Xong trước ngày 26/03/2016.

3. Khác: 

     Nếu gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện yêu cầu, liên hệ với Chi cục QLĐB I.4 để phối hợp giải quyết.

20 tháng 3, 2016

Tắc rãnh dọc, cống ngang đoạn Km146+780 - Km 147+250/QL.3 tỉnh Bắc Kạn

1. Nội dung yêu cầu:

Ngày 18/03/2016 Đôi QLĐB 1 - Chi cục QLĐB I.4 tiến hành kiểm tra hệ thông rãnh dọc và các vị trí công ngang trên đoạn tuyến Km146+780 - Km147+250/QL.3, tổ Bản Đồn 1 - phường Xuất Hóa - TP Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn. Qua kiểm tra cho thấy hầu hết các vị trí rãnh dọc đã bị lấp tắc bởi đất cát và cây cỏ. Các vị trí cống ngang bị đất đá vùi lấp thượng lưu, hạ lưu và sân cống. Để khắc phục các tồn tại trên. Chi cục Quản lý đường bộ I.4 yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 244 thực hiện. Hót dọn các chướng ngại vật trong lòng rãnh dọc, lòng cống ngang và các cửa cống ngang. Đảm bảo hệ thống thoát nước phát huy hết khả năng của công trình.

2. Thời gian hoàn thành: xong trước ngày 25/03/2016.

3. Khác: Không.17 tháng 3, 2016

Tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Km113+816-Km344+436 QL.3

1- Nội dung yêu cầu:
a. Công tác tuần đường: Tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra hàng ngày để kịp thời phát hiện các vi phạm lấn chiếm lề đường, hệ thống thoát nước, xây dựng các công trình vi phạm trong hành lang.

b. Hệ thống rãnh dọc thoát nước: Nhiều vị trí rãnh dọc bẩn, lấp tắc, công ngang đường bẩn
c. Công tác lề đường: Yêu cầu Công ty 244 tiếp thục thực hiện công tác bạt lề đường các vị trí lề cao chưa đảm bảo thoát nước ngang mặt đường, hót dọn đất san lề đường tồn đọng dưới chân hộ lan mềm trên toàn tuyến theo quy định.
d. Mặt đường:
Vệ sinh mặt đường các vị trí lưng đường cong, các vị trí gần mỏ vật liệu, các vị trí khu đông dân cư ( Khu vực Chợ Mới, thành phố Bắc Kạn,  Phủ Thông, đoạn đầu thành phố Cao Bằng, Khu vực thị trấn Tà Lùng)

2- Thời gian thực hiện hoàn thành: Xong trước ngày 26/3/2016.
3- Ý kiến khác: 

16 tháng 3, 2016

Tắc rãnh dọc và hố thu đoạn Km 90+100 - Km90 + 180/QL.3 tỉnh Thái Nguyên

1. Nội dung yêu cầu:

Hôm nay, ngày 16/3/2016 Đội QLĐB I.04-1 Chi cục QLĐB I.04 kiểm tra tuyến QL3. Thấy rãnh dọc và hố thu tại Km90+100 - Km90+180/QL.3 tỉnh Thái Nguyên do Công ty CPQL & ĐTXDCTGT 238 duy tu, bảo dưỡng, bị lấp tắc bởi đất, cát khiến nước mưa không thoát được gây trơn trượt gây mất an toàn cho các phương tiện qua lại.

Để đảm bảo ATGT cho các phương tiện tham gia giao thông qua lại trên đoạn tuyến trên. Chi cục Quản lý đường bộ I.4 yêu cầu  Công ty CPQL & ĐTXDCTGT 238 thực hiện ngay công tác vệ sinh  rãnh dọc, hố thu và phần mặt đường tại Km90+100 - Km90+180/QL3.

2. Thời gian hoàn thành:

Yêu cầu Công ty CPQL & ĐTXDCTGT 238 thực hiện xong trước ngày 22/03/2016.

3. Khác: Không.

15 tháng 3, 2016

MẶT ĐƯỜNG BẨN ĐOẠN Km 75+000 - Km 90+000

1. Nội dung yêu cầu:

Ngày 15/03/2016 Chi cục Quản lý đường bộ I.04  kiểm tra tuyến QL3. Thấy dọc hai bên đường đoạn Km75+000 -Km 90+000 do Công ty CPQL & ĐTXDCTGT 238 duy tu, bảo dưỡng mặt đường còn tương đối bẩn.

Để đảm bảo ATGT cho các phương tiện tham gia giao thông qua lại trên đoạn tuyến trên. Chi cục Quản lý đường bộ I.4 yêu cầu Công ty CPQL & ĐTXDCTGT 238 thực hiện ngay công tác vệ sinh mặt đường từ Km75+000 - Km90+000/QL.3 .

2. Thời hạn hoàn thành:

Hoàn thành xong trước ngày 21/3/2016 .

3.Khác:  Không .

8 tháng 3, 2016Tai nạn giao thông tại Km136+900 /QL.3 Tỉnh Bắc Kạn

1. Nội dung, yêu cầu:

    Vào hồi 14h00 ngày 08/03/2016 tại Km136+900/QL.3 Tỉnh Bắc Kạn, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 20R00258 đi hướng Thái Nguyên - Bắc Kạn tự lật đổ xe gây tai nạn. Hậu quả: lái xe bị thương nhẹ, xe bị hư hỏng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn Chi cục QLĐB I.4 đã có mặt kịp thời và phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo giao thông được thông suốt.


2. Thời gian hoàn thành: Không
3. Khác: Không

2 tháng 3, 2016

Tắc rãnh dọc đoạn tuyến Km146+600 - Km147+400/QL.3 tỉnh Bắc Kạn

1. Nội dung yêu cầu:

    Ngày 01/03/2016 Đôi QLĐB 1 - Chi cục QLĐB I.4 tiến hành kiểm tra hệ thông rãnh dọc và các vị trí công ngang trên đoạn tuyến Km146+600 - Km147+400/QL.3, tổ Bản Đồn 1 - phường Xuất Hóa - TP Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn. Qua kiểm tra cho thấy hầu hết các vị trí rãnh dọc đã bị lấp tắc bởi đất cát và cây cỏ. Các vị trí cống ngang bị đất đá vùi lấp thượng lưu, hạ lưu và sân cống. 
Rãnh dọc (tt) Km146+790/QL.3

Thượng lưu cống ngang Km147+250/QL.3
     Để khắc phục các tồn tại trên. Chi cục Quản lý đường bộ I.4 yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 244 thực hiện. Hót dọn các chướng ngại vật trong lòng rãnh dọc, lòng cống ngang và các cửa cống ngang. Đảm bảo hệ thống thoát nước phát huy hết khả năng của công trình.

2. Thời hạn hoàn thành: xong trước ngày 08/03/2016.

3. Khác: Không.