menu

25 tháng 2, 2015

Hư hỏng mặt đường tại Km48+200(TT)/QL3 cũ tỉnh Thái Nguyên.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Dự án tăng cường ATGT trên các QL phía Bắc Việt Nam, Vốn vay JICA. Hiện nay tại vị trí Km48+200 (TT) thuộc gói thầu số 8, số 9 xuất hiện hố lún (KT 1,5mx1,5m có), gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ngay sau khi phát hiện Đội Quản lý đường bộ I.4-01 đã chỉ đạo Hạt 2/QL.3 - Công ty CP Quản lý và Đầu tư xây dựng CTGT 238 cho người phân luồng, vá đảm bảo giao thông tại vị trí trên.
Đoạn Km45+00- Km51+00 do nhà thầu thi công là Công ty CP 471- Biển Đông và đại diện Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án an toàn giao thông, hiện tại công trình đang trong thời gian bảo hành. Để đảm bảo ATGT và chất lượng của dự án Chi cục QLĐBI.4 đề nghị Ban quản lý dự án an toàn giao thông sớm có biện pháp khắc phục ngay vị trí trên.
2. Thời hạn hoàn thành: xong trước ngày 28/02/2015.
3. Các vấn đề khác: Không.