menu

17 tháng 12, 2018

Thực hiện nội dung công văn số 3075/CQLĐBI-CĐCQLĐBI ngày 10/12/2018, của Cục QLĐBI  và Công đoàn Cục QLĐBI về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị CB, CC, người lao động năm 2019.
Được sự nhất trí của Đảng ủy, lãnh đạo, Công đoàn Cục QLĐBI. Ngày 14/12/2108 Chi cục QLĐB I.4 đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, người lao động năm 2019.
Đến dự với Hội nghị có đồng chí Trần Hưng Hà - Bí thư đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ I; Đồng chí Nguyễn Xuân Lâm - Phó bí thư đảng ủy, phó cục trưởng Cục Quản lý đường bộ I; đồng chí Lâm Huy Công - Chủ tịch Công đoàn Cục Quản lý đường bộ I và đại diện các nhà thầu quản lý, bảo trì đường bộ tuyến QL.3, QL.3 mới HN-TN; Công ty BOT TN-CM và cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Chi cục QLĐB I.4.

19 tháng 11, 2018

Nội dung: Thực hiện kế hoạch số 3581/KH-UBND ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng, về việc phối hợp thực hiện hế hoạch giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 5 tại Cao Bằng.
Chi cục Quản lý đường bộ I.4 phối hợp cùng các Sở, Ban ngành trên địa bàn tỉnh Cao bằng về công tác trật tự an toàn giao thông, giải tỏa lều quán, vệ sinh mặt đường đặc biệt đoạn tuyến từ khu vực thành phố Cao bằng đi cửa khẩu Tà Lùng (tuyến QL.3).
13 tháng 11, 2018

Nội dung:
Hạt 7, Hạt 8 Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 244 thực hiện công tác quét vôi, sơn đầu đỏ cọc tiêu trên tuyến QL.3

6 tháng 11, 2018

Nội dung:
Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư xây dựng công trình giao thông 238 xử lý rãnh dọc tại Km104 QL.3.

Nội dung:
Kiểm tra cầu tuyến QL.3 mới Hà Nội-Thái Nguyên đoạn từ Km32+125-Km70+700.