menu

10 tháng 11, 2014

Công tác SCTX Hạt 2-Công Ty 238

1. Nội dung: Công tác vệ sinh mặt đường trên tuyến QL.3 cũ thuộc địa bàn quản lý, bảo trì Hạt 2- Công ty 238.