menu

7 tháng 7, 2016

Khắc phục tồn tại công tác QL&BDTX Công ty CP 244
1. Nội dung: Ngày 05; 06/7/2016 Chi cục kiểm tra tuyến QL3 đoạn Km113+816-Km344+436.
-  Đoạn Từ Km113+816 - Km176+000 QL3 cây cỏ mọc cao, ta luy dương không đủ chiều cao 4m, cây rủ che lấp mặt biển báo, rãnh dọc một số vị trí bẩn cỏ mọc, lề đường đọng nước khi trời mưa.


2. Yêu cầu: Công ty CP xây dựng công trình 244 thực hiện ngay công tác phát cây, cắt cỏ, nạo vét rãnh dọc, khơi nước lề đường khi trời mưa.
3. Thời gian thực hiện:
a, Phát cây che lấp mặt biển báo: Xong trước ngày 08/7/2016.
b, Khơi nước trời mưa: Thực hiện thường xuyên và kịp thời trong các ngày mưa.
c, Các hạng mục khác: Xong trước 25/07/2016.
4. Ý kiến khác: Không


Cây đổ ra đường che khuất tầm nhìn Km133+480tt/QL.3, tỉnh Bắc Kạn

1. Nội dung yêu cầu:

         Ngày 06/07/2016 Chi cục Quản lý đường bộ I.4 kiểm tra tuyến QL.3, Tại Km133+480/QL.3, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn xảy ra tình trạng cây đổ ra đường tạo nguy cơ mất ATGT cao. 
Ảnh Km133+480/QL.3, tỉnh Thái Nguyên.
        Chi cục QLĐB I.4 đã yê cầu Công ty cổ phần xây dựng công trình Giao thông 244 thực hiện công tác chặt cây phát quang đảm bảo tầm nhìn, đảm bảo ATGT, công việc thực hiện xong trong ngày 06/07/2016. Tuy nhiên cho đến ngày 07/07/2016 Công ty cổ phần xây dựng công trình Giao thông 244 vẫn chưa thực hiện yêu cầu trên.
      Để đảm bảo ATGT cho các phương tiện lưu thông trên tuyến Chi cục Quản lý đường bộ I.4, yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng công trình Giao thông 244 thực hiện ngay công tác chặt cây đổ ra đường.

2. Thời hạn hoàn thành:  Xong trước 12h00 ngày 07/07/2016.

3. Khác: (Không). 

6 tháng 7, 2016

Công tác đảm bảo ATGT Km122+180/QL.3, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Trên tuyến QL.3 do ảnh hưởng đợt mưa ngày 03/7/2016 đã làm đất, đá sụt ta luy dương tại Km122+180 (TT) gây mất an toàn giao thông.

Để đảm bảo ATGT  Chi cục Quản lý đường bộ I.4 yêu cầu Công ty CP 244 sớm hót dọn ngay khối lượng đất, đá tại vị trí trên.
2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 08/07/2016

1 tháng 7, 2016

Hót dọn đất tràn mặt đường mưa ngày 29/6/2016
1/- Nội dung: Trong ngày 29/6/2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng có mưa rất to và rất to kéo dài  gây ngập úng toàn bộ phần mặt đường đoạn từ Km151-Km152 Quốc lộ 3, chiều cao mặt đường bị ngập úng Hbq=20cm. Lý do ngập úng do mưa rất to các cửa thoát không kịp gây ngập úng đến 20giờ cùng ngày thì nước rút hoàn toàn. Trên tuyến đã xuất hiện đất tràn rãnh dọc, mặt đường đoạn Km151-Km157, đất sụt ta luy dương.

2/- Yêu cầu: Nhà thầu Công ty CP 244 tăng cường nhân công hót dọn toàn bộ đất tràn ra mặt đường, rãnh tam giác để đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo thoát nước.
3/- Thời gian thực hiện: Xong trước 02/7/2016.