menu

31 tháng 10, 2013

Vi phạm HLATĐB

1/- Nội dung:
Hiện tại trên tuyến đang xảy ra một số hiện tượng các hộ dân lấp rãnh dọc làm đường ngang san lấp mặt bằng gây mất ATGT, vi phạm HLATĐB.
                                                                       
                                                                         Km162+830 (T)
                                                                      Km160+150 (P)
2/- Yêu cầu:
                  Công ty 244 phối hợp với Đội Thanh tra đường bộ I.10 có biện pháp ngăn chặn, yêu cầu các hộ dân hoàn trả lại rãnh dọc, HLATĐB
3/- Thời gian thực hiện:
                  Xong trước ngày 10/11/2013
4/- Vấn đề khác:
                  Không

Tăng cường công tác đào rãnh dọc theo chỉ thị 3701

1/- Nội dung:
                                                  Đào rãnh dọc tại Km120+700


                                           Đào rãnh dọc mũi thi công số 2 tại Km195+700 (P)

Trong ngày 30/10 Công ty 244 đã triển khai 02 mũi thi công đào rãnh với khối lượng:
+ Km120+700-Km120+860 (T) KL : 160md
+ Km193+042-Km193+087 (P) KL : 45 md
+ Km192+950-Km193+000 (P) KL : 50 md
+ Km195+700-Km195+800 (P) KL : 100 md
Tổng: 355 md
 2/-Yêu Cầu:
            Yêu cầu Công ty 244 tăng cường thêm máy móc, thiết bị, nhân lực, bố trí cán bộ cùng với cán bộ VPHT đi theo các mũi đào để cùng giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công.
3/- Thời gian hoàn thành:
            Yêu cầu hoàn thành công tác đào rãnh xong trước ngày 10/11/2013
4/- Các vấn đề khác
             Không


30 tháng 10, 2013

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 3701


Công ty 244 thực hiện đào rãnh dọc tại Hạt 4, Hạt 5 - QL.3Lưu ý: Đề nghị Công ty 244 tăng cường thêm máy móc chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai Chỉ thị 3701 của Tổng cục ĐBVN, để đảm bảo tiến độ, khối lượng công việc yêu cầu.


25 tháng 10, 2013

CÔNG TY TNHH MTV 244 THỰC HIỆN CHỈ THỊ 3701, ĐÀO RÃNH DỌC CÁC VỊ TRÍ ĐỔ NƯỚC MUI XE KM143+400.QL3Xử lý một số vị trí mặt đường bị lún vệt bánh xe

1/- Nội dung:


                                                 Lún vệt bánh xe tại Km178+480 (T)
                                                       


                                                  Lún vệt bánh xe tại Km97+100 (P)


                                                  Lề đường bị xói tại Km198+170 (T)
- Mặt đường từ Km197+050-Km197+200 (P) lún thành 02 vệt bánh xe với chiều sâu vệt lún khoảng 5cm KT 150x3,5m gây nguy hiểm cho các loại phương tiện tham gia giao thông qua vị trí này (Đặc biệt là các loại xe gắm máy)
- Mặt đường tại vị trí Km178+480 (T) lún cục bộ với chiều sâu khoảng 7cm, vết lún có KT 1,4x20m gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông qua vị trí này.
- Lề đường tại vị trí Km198+700 (T) bị xói sâu làm ảnh hưởng tới kết cấu áo đường tại vị trí này
2/- Yêu cầu:
- Bù vênh bằng đá dăm tiêu chuẩn, láng nhựa 3 lớp tại các vị trí mặt đường bị lún võng.
- Đắp phụ lề đường tại vị trí Km198+700
3/- Thời hạn hoàn thành:
- Đối với vị trí đắp lề yêu cầu hoàn thành xong trước ngày 28/10/2013
- Đối với các vị trí mặt đường bị lún võng yêu cầu có kế hoạch sửa chữa xong trước ngày 15/11/2013
4/- Các vấn đề khác
- Không

24 tháng 10, 2013

THỰC HIỆN CHỈ THI 3701 VÀ CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG THƯƠNG XUYÊN THÁNG 10/2013

1/- Nội dung yêu cầu:
Thực hiện chỉ thị số 3701/CT-TCĐBVN ngày 21/8/2013 về việc tăng cường công tác đảm bảo thoát nước và xây dựng bổ sung hệ thống thoát nước trên các Quốc lộ.
Ngày 24/10/2013 Khu quản lý đường bộ II đi kiểm tra tuyến QL3 về việc thực hiện chỉ thị 3701 và công tác bão dưỡng thường xuyên trên tuyến QL3 yêu cầu một số nội dung cần thực hiện ngay như sau:Yêu cầu Công ty Thực hiện ngay các nội dung nêu trên.
Một số vị trí ổ gà Thị trấn Chợ Mới:2/- Thời hạn yêu cầu:
- Tất cả các hạng mục trên xong trước ngày 30/10/2013
3/- Ý kiến khác: Không


LÚN, VÕNG MẶT ĐƯỜNG XUỐNG NGẦM TẠI KM0 + 500 - QL3B

1/- Nội dung yêu cầu thực hiện:
Ngầm Thác Giềng tại Km 0+500 - QL3B mặt đường phía Bắc Kạn bị lún, võng gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông đi lại.
Yêu cầu Công ty TNHH MTV QL và XD đường bộ 244 xử lý ngay để đảm bảo êm thuận, đảm bảo an toàn co các phương tiện tham gia giao thông.

2/- Thời gian hoàn thành:
Xong tướng trước ngày 26/10/2013
3/- Ý kiến khác: Không

Đảm bảo giao thông trên tuyến QL3B

1.Nội dung yêu cầu thực hiện .
Tại Km 19+000 - Km 22+00 thuộc gói thầu số 21-Công trình cải tạo nâng cấp QL3B, Nhà thầu thi công Cty liên hợp XD Vạn cường .Hiện nay một số vị trí  nước chảy dọc mặt đường làm xói mép đường  .
Yêu cầu Nhà thầu thi công Cty liên hợp XD Vạn cường khẩn trương thực hiện công tác đảm bảo giao thông , san gạt bù vênh bằng vật liệu cứng lu lèn đảm bảo độ chặt để không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến .
2.Thời hạn hoàn thành : xong trước ngày 31/10/2013
3.Các vấn đề khác : không .

18 tháng 10, 2013

Lấp tắc hệ thống thoát nước dọc Km265+520.QL3 (P)

1.Nội dung yêu cầu thực hiện
 Đá tảng gây lấp tắc rãnh dọc tại Km265+520.QL3(P)

Yêu cầu đơn vị Hạt 7-Cty 244 thực hiện khơi thông ngay đoạn rãnh trên để đảm bảo thoát nước .
2.Thời hạn hoàn thành : Xong trước ngày 19/10/2013.
3.Vấn đề khác : Không

14 tháng 10, 2013

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 3701 TUẦN TỪ 07/10 ĐẾN 13/10/2013


 
Công ty 244 thực hiện đào, nạo vét rãnh, bạt lề tuyến QL.3. Khối lượng cụ thể như sau:

TT
Lý trình
Khối lượng
Ghi chú
Đào rãnh mới (md)
Sửa rãnh cũ (md)
Bạt lề đường (m2)

TỔNG CỘNG
890
330
929

07/10/2013
Km141+080 - Km141+150 (P)
7008/10/2013
Km144+130 - Km144+290 (P)
160
Km144+080 - Km144+300


476

09/10/2013
Km144+470 - Km144+670 (T)

200


10/10/2013
Km120+270-Km120+370 (P)
100

453


Km145+100-Km145+230 (P)

130

11/10/2013
Km120+370-Km120+500 (P)
130
Km120+270-Km120+320 (T)
5012/10/2013
Km120+320-Km120+600 (T)
28013/10/2013
Km120+600-Km120+700 (T)
100