menu

29 tháng 5, 2014

Nước mưa tràn mặt đường, rãnh dọc trên tuyến QL3 thuộc địa phận quản lý Công ty 244.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Trên tuyến QL3 đoạn Km288+00-Km294+00 thuộc địa phận quản lý Hạt 7- Công ty 244. Hiện tượng nước mưa tràn mặt đường, rãnh dọc xảy ra tại một số vị trí gây mất an toàn giao thông và có nguy cơ hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông xảy ra. Nguyên nhân là do hệ thống thoát nước dọc tiết diện thoát nước bị giảm không đảm bảo thoát nước.

Yêu cầu Công ty 244 tiến hành kiểm tra rà soát rãnh dọc, rãnh ngang  trên địa phận quản lý kết hợp tiến hành nạo vét đảm bảo tiết diện thoát nước tốt, thường xuyên hơn lữa công tác khơi nước trời mưa để đảm bảo an ATGT và bảo vệ kết cấu HTGTĐB.

28 tháng 5, 2014

Công tác mặt đường trên tuyến QL.3 thuộc địa phận quản lý Công ty 244. (Yêu cầu lần 2)

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Trên tuyến QL.3 tại Km188+420 thuộc địa phận quản lý Hạt 5- Công ty 244 Hiện tượng mặt đường ổ gà, lún nứt đã lâu. Để bảo vệ kết cấu hạ tầng và ATGTĐB Chi cục QLĐB I.4 đã yêu cầu Công ty xử lý nhưng hiện nay đơn vị vẫn chưa thực hiện.
Để bảo vệ kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông triên tuyến, yêu cầu Hạt 5- Công ty 244 cho xử lý ngay hiện tượng hư hỏng trên.
2. thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 04/6/2014.
3. Các vấn đề khác: Không.

22 tháng 5, 2014

Công tác mặt đường tại Km203+00 và Km203+910/QL.3 thuộc địa phận quản lý Hạt 6- Công ty 244.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Trên tuyến QL.3 thuộc địa phận quản lý Hạt 6- Công ty 244, hiện tại mặt đường bong bật tại 2 vị trí Km203+00 và Km203+910 có nguy cơ gây mất an toàn giao thông cao.
                                                                            Km203+00
                                                                            Km203+910
Để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và an toàn giao thông đường bộ yêu cầu Hạt 6- Công ty 244 cho xử lý ngay các điểm bong bật mặt đường trên.
2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 28/5/2014.
3. Các vấn đề khác: Không.

20 tháng 5, 2014

Công tác khơi thông, nạo vét rãnh xây trên QL.3 thuộc địa bàn quản lý Hạt 4- Công ty 244.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Trên tuyến QL.3 đoạn đi qua thị trấn Chợ Mới Tại Km116+750- Km117+185(T) hiện tượng rãnh xây bùn rác đọng nhiều gây ảnh hưởng đến tiết diện thoát nước và một số tấm đan rãnh bị hư hỏng có nguy cơ tai nạn sụt hố cao.

Yêu cầu Hạt 4- Công ty 244 tiến hành xử lý nạo vét ngay đoạn rãnh trên, đồng thời cho thay thế các tấm đan đã bị hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.
2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngay 30/5/2014.
3. Các vấn đề khác: Không.

16 tháng 5, 2014

Công tác tổ chức giao thông tại cầu Chợ Mới trên QL.3

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Gói thầu số 1A xây dựng cầu Chợ Mới Km113+915/QL.3, tỉnh Bắc Kạn thuộc dự án cải tạo, nâng cấp QL.3 đoạn từ Bờ đậu-Cửa khẩu Tà Lùng doc Ban QLDA 6 làm chủ đầu tư và  Công ty Cổ phần XD 808 thi công. Hiện nay nhà thầu thi công đã sơn tim mặt cầu và cắm hệ thống biển báo an toàn giao thông. Nhưng bất cập xảy ra theo hướng đi Bắc Kạn- Thái Nguyên các phương tiện lưu thông được còn hướng đi Thái Nguyên- Bắc Kạn hiện nay các phương tiện không lưu thông được do nhà thầu đã đổ đất ngăn cản tại 2 đầu cầu.
                                                         Đầu cầu phía Thái Nguyên
                                                            Đầu cầu phí Bắc Kạn
Đề nghị Ban QLDA 6, Nhà thầu thi công 808 cho tiến hành mở thông cầu Chợ Mới mới để đảm bảo các phương tiện tham gia giao thông được thuận lợi.

12 tháng 5, 2014

Công tác phát quang cây, cỏ trên tuyến QL.3B thuộc địa bàn quản lý Hạt 1- Công ty 244

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Trên tuyến QL.3B thuộc địa bàn quản lý Hạt 1- Công ty 244 tại lý trình đoạn Km0+00-Km1+00 hiện tượng cây cỏ mọc cao trên lề đường, rãnh thoát nước dọc.
Yêu cầu Hatj1- Công ty 244 tiến hành rà soát và sử lý ngay các vị trí cây, cỏ mọc cao trên lề đường, trong lòng rãnh dọc để đảm bảo thoát nước.
2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 19/5/2014.
3. Các vấn đề khác: Không

5 tháng 5, 2014

Công tác phát cây cỏ trên lề đường, rãnh thoát nước trên tuyến QL.3 thuộc địa bàn quản lý Hạt 5- Công ty 244.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Trên tuyến QL.3 thuộc địa bản quản lý Hạt 5- Công ty 244 một số vị trí lề đường, rãnh thoát nước cây cỏ mọc cao gây ảnh hưởng đến khả năng thoát nước dọc và che khuất tầm nhìn hệ thống cọc tiêu, cọc H.

        Để đảm bảo tiết diện thoát nước rãnh dọc và đảm bảo tầm nhìn hệ thống cọc tiêu, cọc H. Chi cục Quản lý đường bộ I.4 yêu cầu Hạt 5- Công ty 244 có biện pháp xử lý ngay.
2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 13/5/2014.
3. Các vấn đề khác: Không.