menu

19 tháng 4, 2017

Đất sụt, đất tràn Km240+300 trái tuyến

1. Nội dung: Do ảnh hưởng mưa đêm ngày 17 và ngày 18/4/2017 trên tuyến quốc lộ 3 xuất hiện một số đất sụt nhỏ, đất tràn rãnh dọc. Chi cục QLĐB I.4 đã phối hợp cùng Công ty CP 244 kiểm tra, đo đạc khối lượng đất sụt, đất tràn trên tuyến.
2. Yêu cầu: Công ty Cổ phần 244 hót dọn ngay đất tràn rãnh dọc, mặt đường, hót đất sụt để đảm bảo thoát nước.
3. Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 21/4/2017.
4. Ý kiến khác: Trong lúc thi công phải đặt đầy đủ biển cảnh báo theo quy định.