menu

28 tháng 11, 2013

Công tác lề đường, rãnh thoát nước QL3B

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
Quốc lộ 3B lý trình Km84+100 thuộc Hạt 3-C.ty 244 quản lý, hiện nay rãnh thoát nước đọng bùn nhiều, lề đường không đảm bảo.
Yêu cầu Hạt 3-C.ty 244 nạo vét rãnh cũ, bóc bỏ phần lề đất yếu cao, đắp phụ lề sâu bằng đá thải .
2. Thời hạn hoàn thành : Xong trước ngày 06/12/2013.
3. Các vấn đề khác : Không

27 tháng 11, 2013

Tình trạng nhà thầu thi công trên tuyến Quốc lộ 3B thuộc Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 3B

1/- Nội dung: 
Tình trạng các nhà thầu thi công trên tuyến Quốc lộ 3B thuộc Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 3B
 
 Tại Km 1+380 Quốc lộ 3B mặt đường lún đọng nước thuộc gói thầu số 30 (Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần công trình đường thuỷ VINAWACO). Hiện nay đơn vị thi công đã dừng thi công. Gói thầu số 15: Nhà thầu đang thi công tại Km3+500: Không có biển báo hiệu công trường, không có người gác và điều hành giao thông.
2/- Yêu cầu:
- Tại Km1+380 - QL3B yêu cầu Công ty 244 làm việc với nhà thầu Công ty Cổ phần công trình đường thuỷ VINAWACO xử lý khắc phục ngay để đảm bảo an toàn giao thông.
- Tăng cường kiểm tra các nhà thầu đang thi công trên tuyến bổ sung đầy đủ biển báo hiệu đường bộ theo quy định, trong lúc đang thi công cần có gười gác và điều hành giao thông theo giấy phép thi công đã được cấp.

26 tháng 11, 2013

Công tác vệ sinh mặt đường trên tuyến QL3, đoạn qua Thành phố Cao Bằng:

1. Nội dung yêu cầu thực hiện :
Tuyến QL3 đoạn đi qua thành phố Cao Bằng đoạn Km270+00-Km273 do Hạt 7- C.ty 244 quản lý. Trên mặt đường còn nhiều bụi bẩn đặc biệt ở hai bên mép đường, mép giải phân cách giữa .


Yêu cầu :Hạt 7 - C.ty 244 cho hót dọn, quét vệ sinh, nhổ cỏ mép vỉa .
2 .Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 29/11/2013
3. Vấn đề khác: Trên khu vực thành phố Cao Bằng, hiện nay có nhiều công trình trên tuyến đang triển khai thi công gây bụi bẩn trên mặt đường. Yêu cầu Hạt 7 đôn đốc, kiểm tra giấy phép thi công, phối hợp với đội Thanh tra đường bộ I.10 để xử lý.

25 tháng 11, 2013

Công tác mặt đường Hạt 7.QL3 - Cty 244

1. Nội dung yêu cầu thực hiện :
Tại Km 293+200 Đất bám mặt đường ,trung bình chiếm 1/3 mặt cắt ngang đường, chiều dài15-20 m .

Yêu cầu Hạt 7- C.ty 244 cho hót dọn hoàn trả lại mặt đường đảm bảo giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông.
2. Thời hạn hoàn thành : Xong trước ngày 27/11/2013.
3.Các vấn đề khác : Nội dung trên VPHT II.4 đã gửi phiếu yêu cầu  nhiều lần, yêu cầu đơn vị nghiêm túc thực hiện .

20 tháng 11, 2013

Công tác BDTX Hạt 4.QL3 - Cty 244

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
Tại Km 145+010 ( P ), Kè đá mái Taluy âm cỏ mọc nhiều .

Yêu cầu Hạt 4.QL3 cho vệ sinh, nhổ cỏ hoàn trả hiện trạng mặt đá xây .
2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 23/11/2013.
3. Vấn đề khác: Trên tuyến Hạt 4 còn nhiều vị trí kè đá Taluy âm, kè đá mang cống, kè đá tường đỉnh cống còn mọc cỏ nhiều. Yêu cầu Hạt rà soát kiểm tra xử lý triệt để trong tháng 11/2013.

17 tháng 11, 2013

Đào rãnh dọc thoát nước theo Chỉ thị 3701.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
Văn phòng hiện trường II.4, Đội thanh tra ĐBI.10, UBND Thị trấn Nà Phặc, đơn vị thi công Cty 244 cùng nhau phối hợp giải phóng mặt bằng đoạn Km190+820 ( PT) (Một trong những vị trí bị vướng mắc mặt bằng thi công).

Yêu cầu Công ty 244 có biện pháp thi công đóng cọc tim rãnh trước, đảm bảo cự ly cần giải phóng mặt bằng, giúp Bà con cùng Chính quyền Địa phương kịp thời bàn giao mặt bằng .
2. Các vấn đề khác : Yêu cầu đơn vị thi công đào rãnh đảm bảo độ dốc dọc và đủ kích thước lề đường, cho người hót dọn vệ sinh đất rơi vãi trên mặt đường .

15 tháng 11, 2013

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 3701 (TÍNH ĐẾN 15/11/2013)Công ty 244 thực hiện đào rãnh dọc tuyến QL.3; QL.3B. Khối lượng cụ thể như sau:

TT
Khối lượng
GHI CHÚ
Yêu cầu (vị trí, trong, ngoài KV  đông dân cư, cua, cong)
Thực hiện tính từ ngày 06/11 đến 15/11/2013
Lũy kế
%
TỔNG CỘNG
16.890

16.282
96,4%QL.3


15.142


5.400


15.142


96,14%QL.3B1.140


-


1.140


100%Một số hình ảnh đào rãnh dọc theo chỉ thị 3701

1. Nội dung: Một số hình ảnh đào rãnh tại khu vực Thị trấn Nà Phặc, một trong những điểm khó khăn về công tác mặt bằng trong quá trình thực hiện đào rãnh trên toàn tuyến.
 Bắt đầu đào những mét đầu tiên ( Anh công nhân áo xanh, mũ vàng là công nhân nhà máy nước Bắc Kạn tham gia phối hơp cùng đoàn đào rãnh)
Nhân dân bắt đầu tụ tập phản đối đoàn đào rãnh, các lực lượng chức năng (gồm cán bộ VPHT II.4, TTĐB I-10, Công ty 244, Cán bộ địa chính thị trấn Nà Phặc) bắt đầu vào cuộc tuyên truyền, giải thích và kiên quyết thực hiện.

Và kết quả thực hiện được là đoạn rãnh đã được đào qua những vị trí phức tạp.
2. Yêu cầu thực hiện: Đơn vị thi công là công ty 244 hót dọn thủ công sửa lại kích thước rãnh, vệ sinh phần đất rơi vãi trên mặt đường vận chuyển đất đổ đúng nơi quy định.

Dỡ bỏ một số biển báo không còn phù hợp

1/- Nội dung: Hiện nay trên tuyến vẫn còn một số biển báo không còn phù hợp đã bị han gỉ, xuống cấp (Biển báo TTTĐ)

                                                      Biển TTTĐ tại Km190+900 (P)
2/- Yêu cầu: Dỡ bỏ ngay biển TTTĐ tại Km190+900 (P), rà soát lại trên toàn tuyến biển báo số hiệu 241 (Biển báo thôn bản) hiện nay biển báo 241 đã được bỏ không có trong QC41:
3/- Thời hạn: Xong trước ngày 17/11/2013

14 tháng 11, 2013

Vi phạm hành lang ATGT

1/- Nội dung: Hiện tại trên tuyến đang xảy ra một số hiện tượng các hộ dân lấp rãnh dọc làm đường ngang san lấp mặt bằng gây mất ATGT, vi phạm HLATĐB.
                                                                        Km 189+900 (P)


                                                                Km189+900 (P)

                                                              Km189+800 (T)
2/- Yêu cầu:  Công ty 244 có biện pháp ngăn chặn, yêu cầu các hộ dân hoàn trả lại rãnh dọc, HLATĐB
3/- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 17/11/2013

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 3701 TÍNH ĐẾN NGÀY 13/11/2013)Công ty 244 thực hiện đào rãnh dọc tuyến QL.3; QL.3B Khối lượng cụ thể như sau:

TT
Khối lượng
Khối lượng
Tổng khối lượng theo yêu cầu
Lũy kế
Yêu cầu
Thực hiện trong tuần tính đến 13/11
Lũy kế
%
Yêu cầu (vị trí, trong, ngoài KV  đông dân cư, cua, cong)
Thực hiện trong tuần tính đến 13/11)
Lũy kế
%
TỔNG (QL.3+3B)
4.061
840
3.975

12.829
4.560
9.807

16.890
13.782
QL.3
3.601
840
3.515
97,6%
12.149
4.560
9.127
75,13%
15.750
12.642
QL.3B
460
-
460
100%
680
-
680
100%
1.140
1.140