menu

25 tháng 12, 2017

Kiểm tra Quốc lộ Ủy thác do Sở GTVT Cao Bằng thực hiện

Nội dung:
           Trong các ngày 19-20/12/2017 Chi cục Quản lý đường bộ I.4 đã đi kiểm tra công tác quản lý, bảo trì trên các tuyến Quốc QL.4C dài 17 Km (Km200-Km217); QL.4A dài 190 Km (Km66- Km74; Km136-Km204; K234-K348); QL.34 193 Km (Km73-Km266); Đường Hồ Chí Minh 45Km (Km0- Km45), nhánh đường HCM Đôn Chương Sóc Hà 07 Km (Km0- Km7); QL34B dài 65Km (Km0-Km65) do Sở GTVT Cao Bằng thực hiện. Tham gia cùng đoàn công tác có Lãnh đạo Chi cục Quản lý đường bộ I.4, Lãnh đạo Sở GTVT Cao Bằng và các nhà thầu thực hiện công tác quản lý, BDTX. Sau khi đi kiểm tra hiện trường đoàn công tác thống nhất các tồn tại đề nghị Sở GTVT chỉ đạo các Nhà thầu khắc phục các tồn tại để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.


* Tại Km73+000 - Km76+000 Quốc lộ 34: Nền, mặt đường bị sạt lở.