menu

23 tháng 9, 2015

Công tác phát quang cây, cỏ tuyến QL.3, tỉnh Thái Nguyên

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Đoạn Km33+300- Km113+816/QL.3, tỉnh Thái Nguyên do Công ty CP Quản lý và Đầu tư Xây dựng công trình giao thông 238 quản lý. Hiện tại một số vị trí rãnh hở, lề đường, ta luy âm cây cỏ mọc rất nhiều làm mất mỹ quan và có nguy cơ lấp tắc hệ thống thoát nước dọc.Để đảm bảo mỹ quan và khai thác tốt hệ thống thoát nước dọc Chi cục QLĐB I.4 yêu cầu Công ty CP 238 rà soát phát quang ta luy âm, nạo vét rãnh dọc đảm bảo tiết diện thoát nước tốt,
2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 25/09/2015.
3. Yêu cầu khác: Trong quá trình thực hiện yêu cầu Công ty 238 báo Chi cục QLĐB I.4 để kiểm tra, giám sát.

21 tháng 9, 2015

Phát quang, vệ sinh tứ nón cầu trên tuyến QL.3 thuộc địa bàn quản lý Công ty CP 244

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Trên tuyến QL.3 đoạn Km113+816- Km344+436 thuộc địa bàn quản lý Công ty CP 244. Hiện tại một số cầu tứ nón cây, cỏ mọc nhiều, chưa được vệ sinh theo quy định dẫn đến phá hỏng tính đồng nhất của kết cấu cầu và mất mỹ thuật công trình cầu.

Để bảo vệ kết cấu, kỹ, mỹ thuật công trình cầu Chi cục QLĐB I.4 yêu cầu Công ty CP 244 rà soát thống kê thực hiện ngay công tác phát quang, vệ sinh tứ nón cầu.
2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 25/09/2015

16 tháng 9, 2015

Hiện tượng mặt đường lún vệt bánh xe trên tuyến QL.3, tỉnh Thái Nguyên

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Trên tuyến QL.3 đoạn Km51+000- Km63+000 lằm trền địa bàn Thành Phố Thái Nguyên do Công ty CP 238 Quản lý. Hiện tại nhiều vị trí mặt đường lún vệt bánh xe có độ sâu trung bình 3-6 cm, có nguy cơ gây mất ATGT.


Trước mắt để đảm bảo ATGT trên đoạn tuyến Chi cục QLĐB I.4 yêu cầu Công ty CP 238 rà soát thống kê các vị trí lún vệt bánh xe có độ sâu lơn hơn 5 cm xử lý dập vá tạm bằng BTNN, về lâu dài Chi cục QLĐB I.4 đề nghị Cục QLĐB I xem sét đầu tư đưa vào sửa chữa.
2. Thời hạn hoàn thành: Thi công vá BTNN xong trước ngày 25/09/2015.
3. Khác: Trước khi thực hiện yêu cầu Công ty CP 238 báo Chi cục QLĐB I.4 để kiểm tra giám sát.

15 tháng 9, 2015

Đảm bảo ATGT trên tuyến QL.3 trong những ngày mùa thu hoạch nông sản.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Hiện tại trên tuyến QL.3 đoạn từ Km33+300- Km344+200 đoạn đi qua tỉnh Thái nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng do Công ty CP 238 và Công ty CP 244 Quản lý. Hiện tượng các hộ dân sinh sống hai bên đường tự ý phơi nông sản trên mặt đường, lề đường có nguy cơ gây mất ATGT cao. Đặc biệt nhiều nhất là các loại nông sản như thóc, rơm rạ, ngô.
   
Chi cục Quản lý đường bộ I.4 yêu cầu các công ty Cp 238, Công ty CP 244 kiểm tra cương quyết yêu cầu các hộ dân không phơi nông sản trên mặt đường xe chạy và hè đường, lề đường. Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truền phổ biến đối với các hộ dân sinh sống hai bên đường để đảm bảo ATGT.

11 tháng 9, 2015

Lề đường, chân cột tôn sóng không đảm bảo thoát nước mặt đường

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Trên tuyến Quốc lộ 3 đoạn Km80+00- Km113+00, tỉnh Thái Nguyên, do  Công ty CP 238 Quản lý bảo trì. Hiện tại một số vị trí lề đường, chân tôn sóng cao không đảm bảo thoát nước mặt đường.
  
Để đảm bảo thoát nước mặt đường , đặc biệt vào mùa mưa. Chi cục Quản lý đường bộ I.4 yêu cầu Công ty CP 238 thực hiện rà soát ngay trên đoạn tuyến các vị trí lề đường cao và đào bạt lề đảm bảo thoát nước tốt.
2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 15/09/2015.

9 tháng 9, 2015

Cây cỏ mọc trên kè đá.

1. Nội dung yêu cầu:
  Ngày 09/09/2015 Đội quản lý đường bộ I.4-01 - Chi cục Quản lý đường bộ I.4. Kiểm tra công tác duy tu và bảo dưỡng thường xuyên tuyến QL.3, đoạn tuyến từ Km113+816 đến Km154+00 thuộc đia bàn quản lý Công ty Cổ phần 244. Hiện tại hầu hết các kè đá, kè dọ đá taluy âm và taluy dương trên đoạn tuyến đều bị cây cỏ mọc trùm lên hết phần thân kè. 

   Để đảm bảo tính toàn vẹn kết cấu công trình giao thông. Chi cục Quản lý đường bộ I.4 yêu cầu Công ty Cổ phần 244 tiến hành vệ sinh, phát quang hết các cây cỏ mọc trên kè đá.
2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 17/09/2015.

3. Khác: Không.

8 tháng 9, 2015

Hư hỏng đèn cảnh báo Km132+195 (PT) QL.3, tỉnh Bắc Kạn.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Đèn cảnh báo tại Km132+195 (pt) QL.3 thuộc địa bàn quản lý Công ty Cổ phần 244. Hiện tại toàn bộ cột đèn bị nghiêng có nguy cơ đổ bất cứ lúc nào.

     Để đảm bảo an toàn giao thông và toàn vẹn kết cấu công trình giao thông. Chi cục Quản lý đường bộ I.4 yêu cầu Công ty Cổ phần 244 tiến hành xử lý sửa chữa, nắn chỉnh kịp thời cột đèn tín hiệu trên.
2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 09/09/2015.
3. Khác: Không.