menu

23 tháng 4, 2016

Công tác bảo dưỡng thường xuyên cầu trên tuyến QL.3

     Chi cục Quản lý đường bộ I.4 đã thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác bảo dưỡng thường xuyên cầu trên tuyến QL3, của hai Công ty CP QL&ĐTXDCT GT 238 và Công ty CPXDCD GT 244.  Kiểm tra và phát hiện sớm các hư hỏng phát sinh mới, báo cáo kịp thời theo quy định về Cục Quản lý đường bộ I.


19 tháng 4, 2016

Đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ kỷ niệm 41 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/04/2016, ngày Quốc tế lao động 01/05/2016.

    Thực hiện công văn số: 727/CQLĐBI-ATGT ngày 13/04/2016 của Cục Quản lý đường bộ I về việc đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ kỷ niệm 41 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/04/2016, ngày Quốc tế lao động 01/05/2016.
    Hôm nay ngày 19/04/2016 Chi cục Quản lý đường bộ I.4 cùng các đơn vị nhà thầu thi công trên tuyến QL.3 cũ, tỉnh Thái Nguyên. Đã kiểm tra công tác đảm bảo ATGT tại các công trình trên tuyến, đồng thời nhắc nhở các đơn vi nhà thầu chấn chỉnh, khăc phục ngay các vấn đề còn tồn tại trên tuyến đường đang thi công, nghiêm túc thực hiện theo thỏa thuận thi công đã được Cục Quản lý đường bộ I cấp.


14 tháng 4, 2016

Hót dọn vệ sinh cống Km113+816-Km176+000 QL3

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:

Các cống thoát nước ngang đường bẩn, hố tụ đọng nhiều đất rác, cây cỏ mọc đoạn Km113+816-Km344+436 QL3.

2. Yêu cầu thực hiện: 
Yêu cầu Công ty Cổ phần 244 hót dọn, vệ sinh toàn bộ công đoạn từ Km113+816-Km176+000 Quốc lộ 3.
3. Thời gian thực hiện: Xong trước 20/4/2016.
4. Ý kiến khác:

8 tháng 4, 2016

Lấp tắc rãnh dọc Km171+300 - Km172+100/QL.3 tỉnh Bắc Kạn

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:

Ngày 07/04/2016 Đội QLĐB I.4-02 - Chi cục QLĐB I.4 tiến hành kiểm tra hệ thống rãnh dọc, cống ngang trên đoạn tuyến Km171+300-Km172+100/QL.3, tỉnh Bắc Kạn. Qua kiểm tra cho thấy hầu hết các vị trí rãnh dọc đã bị lấp tắc bởi đất cát, rác và cây cỏ.
Để khắc phục các tồn tại trên. Chi cục Quản lý đường bộ I.4 yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 244 thực hiện nạo vét, vệ sinh đảm bảo thoát nước tốt.

2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 15/04/2016.

3. Khác: Không.