menu

30 tháng 1, 2016

Hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại nút giao Yên Bình Km41+950/QL.3 cũ, tỉnh Thái Nguyên

Nội dung yêu cầu thực hiệnNút giao Yên Bình Km 41+950 là điểm giao giữa đường QL.3 cũ với đường nhánh dẫn sang đường cao tốc QL.3 mới, thuộc dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội- Thái Nguyên, do Ban Quản lý dự án 2 làm đại diện Chủ đầu tư. Nút giao đã được đưa vào khai thác sử dụng tháng 6/2015 nhưng chưa bàn giao lại cho cơ quan quản lý đường bộ. Hiện tại mặt đường, hệ thống rãnh dọc và biển báo hiệu đường bộ nội dung chưa được hoàn thiện.

Để đảm bảo ATGT và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Chi cục Quản lý đường bộ I.4 đề nghị ban Quản lý dự án 2 đôn đốc Nhà thầu thi công khắc phục ngày tình trạng trên.