menu

10 tháng 10, 2017

Sạt lở taluy âm Km178+870 QL.3 trái tuyến

Nội dung:
Ngày 09/10/2017 Chi cục Quản lý đường bộ I.4 kiểm tra tuyến Quốc lộ 3 phát hiện tại Km178+870 Quốc lộ 3 phía trái tuyến thuộc địa phận tỉnh Bắc Kạn, sạt lở ta luy âm với chiều dài 15m, vih trí sạt lở cách mép mặt đường nhựa là 0,9m ( sạt qua chân hộ lan tôn sóng), chiều sâu sạt lở khoảng 13m.
            Chi cục QLĐB I.4 đã chỉ đạo Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 244 rào chắn tại vị trí sạt lở, cắm biển cảnh báo 203b, 203c ở đầu để đảm bảo an toàn giao thông.


Đất sụt tại Km129+700 QL.3 trái tuyến

Nội dung:
Ngày 10/10/2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có mưa vừa và mưa to, đã gây sạt lở ta luy dương tại Km129+700 quốc lộ 3, đất tràn lập 1/2 mặt đường.
Trước mắt Chi cục QLĐB I.4 đã chỉ Công ty CP xây dựng công trình giao thông 244 cắm các loại biển cảnh báo để đảm bảo an toàn giao thống và yêu cầu đến khi tạnh mưa phải hót dọn ngay.