menu

22 tháng 2, 2017

Tăng cường công tác tuần tra kiểm tra tuyến

1/- Nội dung: Trong thời gian từ ngày 10/02/2017 đến 22/02/2017 Chi cục QLĐB I.4 kiểm tra tuyến quốc lộ 3 đoạn Km176+000 - Km 239+000 trên tuyến xuất hiện nhiều đá hộc để giữa đường gây mất an toàn giao thông. Đặc biệt đoạn  từ Km199 - Km239.
2/- Yêu Cầu: 
Công ty CP 244 chỉ đạo các Hạt quản lý đường bộ tăng cường công tác kiểm tra tuyến, đặc biệt lực lượng tuần đường phải xuyên thường xuyên tuần tra, kiểm tra tuyến kể cả thứ 7 và chủ nhật để kịp thời phát hiện  xử lý thu dọn các chướng ngại vật có tiềm ẩn mất an toàn giao thông.
3/- Ý kiến khác: Không