menu

22 tháng 7, 2015

Đảm bảo giao thông trong các ngày mưa

1/- Nội dung:
Trong các ngày từ 17/7 đến 20/7/2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng có mưa nhỏ, mưa vừa kéo dài ngày. Trên tuyến môtỵ số vị trí xuất hiện đất, đá tràn mặt đường, rãnh dọc trên tuyến QL3.

Đất tràn mặt đường Km295+400 QL3.

2/- Yêu cầu: Công ty CP 244 hót dọn ngày phần đá tràn ra mặt đường để đảm bảoan toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

3/- Thời gian hoàn thành: Xong trước ngày 22/7/2015
4/- Ý kiến khác: Không

15 tháng 7, 2015

Phối hợp kiểm tra các vị trí mất ATGT, thống nhất giải pháp khắc phục.

1. Nội dung: Trên tuyến QL.3 cũ đoạn Km55+000- Km63+000 một số vị trí nút giao ngã ba, ngã tư có nguy cơ mất ATGT cao. Ngày 15/07/2015 Chi cục QLĐB I.4 đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành rà soát các vị trí nút giao mất ATGT và cùng thống nhất giải pháp khắc phục cụ thể tại: Km55+900 (giao với đường Tân Thành), Km56+750 (giao với đường Phố Hương), Km57+930 (giao với QL.37), Km59+780 (ngã tư Tê Ba Nhất), Km60+490 (ngã tư đường vào Ga Lưu Xá), Km61+690 (ngã tư đường Thanh Niên Xung Phong).