menu

19 tháng 11, 2018

Nội dung: Thực hiện kế hoạch số 3581/KH-UBND ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng, về việc phối hợp thực hiện hế hoạch giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 5 tại Cao Bằng.
Chi cục Quản lý đường bộ I.4 phối hợp cùng các Sở, Ban ngành trên địa bàn tỉnh Cao bằng về công tác trật tự an toàn giao thông, giải tỏa lều quán, vệ sinh mặt đường đặc biệt đoạn tuyến từ khu vực thành phố Cao bằng đi cửa khẩu Tà Lùng (tuyến QL.3).
13 tháng 11, 2018

Nội dung:
Hạt 7, Hạt 8 Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 244 thực hiện công tác quét vôi, sơn đầu đỏ cọc tiêu trên tuyến QL.3

6 tháng 11, 2018

Nội dung:
Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư xây dựng công trình giao thông 238 xử lý rãnh dọc tại Km104 QL.3.

Nội dung:
Kiểm tra cầu tuyến QL.3 mới Hà Nội-Thái Nguyên đoạn từ Km32+125-Km70+700.15 tháng 10, 2018

         
          Nội dung:
          Hạt 6 QL.3 - Công ty CP244 tiếp tục nạo vét rãnh, bạt lề đường trong công tác QL và BDTX đường bộ.27 tháng 9, 2018

         
         Nội dung:
         Hạt QLĐB 6 - Công ty CP 244 nạo vét rãnh dọc thoát nước trong công tác bảo dưỡng thường xuyên đoạn từ Km113+816 - Km216+000 QL.3
.