menu

8 tháng 12, 2017

Lắp đặt biển báo hiệu , đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm tại khu vực trạm thu phí QL.3, tỉnh Thái Nguyên.

Nội dung:
Lắp đặt biển báo hiệu , đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm tại khu vực trạm thu phí QL.3, tỉnh Thái Nguyên.Không có nhận xét nào: