menu

15 tháng 11, 2017

KHẮC PHỤC ĐBGT ĐỢT MƯA TỪ NGÀY 10/10/2017 ĐẾN 15/10/2017

Nội dung:
Công ty Cổ phần xây dựng công trình 244 khắc phục đảm bảo giao thông đợt mưa từ ngày 10/10/2017 đến 15/10/2017 trên tuyến QL.3
1. Sửa chữa một 1/4 tứ nón bị xói lở cầu Chợ Mới (cũ) Km113+850.

2. Kè rọ thép sạt lở taluy âm Km149+890 QL.3 ( Trái tuyến).

Không có nhận xét nào: