menu

30 tháng 1, 2018

Hội nghị diễn tập lắp dựng thử dầm Bailley tại Km166+020 QL.2 Hàm Yên, Tuyên Quang.

Ngày 27/01/2018 Cục QLĐB I tổ chức Hội nghị diễn tập lắp dựng thử dầm Bailley tại Km166+020 QL.2 Hàm Yên, Tuyên Quang.

Không có nhận xét nào: