menu

15 tháng 9, 2017

GIẢI TỎA HUYỆN PHỔ YÊN , TỈNH THÁI NGUYÊN

Nội dung: Ngày 13/9/2017 Chi cục Quản lý đường bộ I.4 phối hợp với chính quyền địa phương cưỡng chế giải tỏa các hộ dân xây dựng lều quán, mái che, mái vẩy huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
Không có nhận xét nào: