menu

25 tháng 8, 2017

Công tác khắc phục ĐBGT trong các ngày mưa, bão tuyến Quốc lộ 3.
1. Km126+310 QL.3

 
2. Km127+000 QL.3

 
3. Km129+700 QL.34. Km136+890 QL.3

Không có nhận xét nào: